Sociale zekerheidsrecht

Wat is sociale zekerheidsrecht

Bijna iedereen in Nederland heeft wel eens te maken met het sociale zekerheidsrecht. Het gaat hier om mensen die tijdelijk (of blijvend) geen of onvoldoende inkomsten hebben bijvoorbeeld vanwege werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte of pensioen. In Nederland bestaat sociale zekerheid uit voorzieningen (uitkeringen of andere vormen van ondersteuning door de overheid) en verzekeringen.

Codex Advocatenkantoor kan jou adviseren en bijstaan in juridische geschillen over uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, toeslagen en veel meer.

Codex Advocatenkantoor staat werknemers, werkgevers en zelfstandigen bij.

Aan wat voor zaken kun je denken?

 • Bezwaar en beroep UWV uitkeringen (WW, ZW, WIA, IOAW etc.)
 • Bezwaar en beroep tegen beslissingen Belastingdienst
 • Bezwaar en beroep tegen beslissingen gemeente (bijstandsuitkeringen, IOAW, IOW, IOAZ)
Sociale zekerheidsrecht
Meest voorkomende vragen

Meest voorkomende vragen sociale zekerheidsrecht

 • Hoe schrijf ik een sterk bezwaarschrift?
 • Mijn WIA uitkering is afgewezen, wat nu?
 • Waarom heb ik geen recht op een WW-uitkering?
 • Hoe maak ik bezwaar tegen een WIA uitkering als werkgever?
 • Hoe kan ik een second opinion aanvragen?
 • Mijn bijstandsuitkering is afgewezen, wat nu?
 • De Belastingdienst vordert toeslagen terug. Ik ben het hier niet mee eens, wat moet ik doen?
 • Ik ben het niet eens met het oordeel van de verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige van het UWV, wat kan ik doen?
Meest voorkomende vragen

Vrijblijvende afspraak met Codex Advocatenkantoor