Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Gaat over de regels waaraan de overheid zicht moet houden.

Bouwrecht

Bouwrecht

Gaat over alles wat met bouwen te maken heeft.

Burenrecht

Burenrecht

Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven.

Contractenrecht

Contractenrecht

Overeenkomsten die de basis van iedere samenwerking vormen.

Faillissementsrecht

Faillissementsrecht

Gaat over faillissementen van ondernemingen of personen.

Huurrecht

Huurrecht

Alle regels met betrekking tot huur voor huurders en verhuurders.
Incassozaken

Incassozaken

Gaat over openstaande facturen die niet worden betaald.

Intellectueel eigendomsrecht

Eigendomsrecht

Eigendomsrechten, zoals merkenrecht, auteursrecht, portretrecht enz.

Sociale zekerheidsrecht

Sociale Zekerheidsrecht

Gaat over juridische geschillen inzake uitkeringen, arbeidsongeschiktheid etc.

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht

Alles dat met onroerend goed te maken heeft, zoals verkoop en verhuur.

Vrijblijvende afspraak met Codex Advocatenkantoor