Intellectueel eigendomsrecht

Wat is intellectueel eigendomsrecht

Onder het Intellectueel Eigendomsrecht vallen verschillende rechten, waaronder het merkenrecht, auteursrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, portretrecht en het octrooirecht. Deze rechten zien op bescherming van zaken zoals de naam van jouw product of dienst, software en teksten. Een rechthebbende kan haar intellectuele eigendomsrecht in beginsel tegen iedereen die zonder toestemming de door haar beschermde creatie namaakt of gebruikt, inroepen.

Codex Advocatenkantoor kan jou bijstaan in kwesties rondom het Intellectueel Eigendomsrecht, zoals het bestrijden van namaakproducten, kopieergedrag etc. Daarnaast kan Codex Advocatenkantoor jou bijstaan in kwesties rondom bescherming van jouw bedrijfsgeheimen.

Codex Advocatenkantoor staat zowel ondernemers als particulieren bij.

Aan wat voor zaken kun je denken?

  • Advies over bescherming van identiteit en reputatie
  • Advies over bescherming van techniek en innovatie
  • Advies over bescherming bedrijfsgeheimen (knowhow en bedrijfsinformatie)
  • Adviseren en procederen in geval van inbreuk op IE-rechten (denk aan schadevergoeding, winstafdracht, vergoeding werkelijke juridische kosten, plaatsen van rectificatie)
  • Bescherming buiten het Intellectueel Eigendomsrecht (slaafse nabootsingsleer, opeisen van eigendom, oneerlijke handelspraktijk, misleidende reclame etc.)
Intellectueel eigendomsrecht
Meest voorkomende vragen

Meest voorkomende vragen intellectueel eigendomsrecht

  • Iemand anders gebruikt mijn merknaam en/of bedrijfsnaam, wat nu?
  • Hoe kan ik inbreuk op bedrijfsgeheimen aanpakken?
  • Hoe kan ik mijn bedrijfsgeheimen beter beschermen?
  • Iemand heeft mijn logo gekopieerd en gebruikt, wat kan ik hiertegen doen?
  • Ik heb schade geleden door inbreuk op mijn Intellectuele Eigendomsrecht, hoe kan ik schadevergoeding vorderen?
Meest voorkomende vragen

Vrijblijvende afspraak met Codex Advocatenkantoor