Burenrecht

Wat is burenrecht

Codex Advocatenkantoor kan jou bijstaan in conflicten met jouw buren. Wellicht wordt jouw uitzicht beperkt door een boom van de buren, ondervind je geluidsoverlast van de buren of heb je ruzie over de erfafscheiding.

In dit soort kwesties kan Codex Advocatenkantoor jou adviseren en waar nodig procederen. In beginsel proberen we een procedure te voorkomen, aangezien zowel jij als de buren erbij gebaat zijn om de verhoudingen goed te houden. Vaak zijn er redelijke oplossingen te vinden als beide partijen bereid zijn wat water bij de wijn te doen. In het uiterste geval kan er uiteraard een procedure worden gestart.

Burenrecht

Aan wat voor zaken kun je denken?

 • Onrechtmatige hinder
 • (Geluids)overlast
 • Verjaring
 • Erfdienstbaarheid (recht van overpad, recht van weg, recht van goot, recht op uitzicht)
 • Aansprakelijkheid bij schade
 • Erfgrensgeschillen
 • Overhangende takken
 • Overlast door bomen
 • Mandeligheid en toestemming
 • Ver- en aanbouw
 • etc.
Burenrecht
Meest voorkomende vragen

Meest voorkomende vragen burenrecht

 • Ik heb een lekkage die is ontstaan uit de woning van mijn buren, wat kan ik doen?
 • Ik ondervind geluidsoverlast van mijn buren, wat kan ik doen?
 • Mijn buren hebben op mijn erf gebouwd, mag dit?
 • De bomen van mijn buren staan binnen twee meter van de erfgrens, wat kan ik doen?
 • Mijn buren hebben ramen geplaatst op de erfgrens, wat kan ik doen?
 • Mijn buren respecteren de erfgrens niet, wat nu?
Meest voorkomende vragen

Vrijblijvende afspraak met Codex Advocatenkantoor