Bouwrecht

Wat is bouwrecht

Onder het bouwrecht valt vrijwel alles wat met bouwen te maken heeft. Een ieder kan betrokken zijn bij bouwzaken, denk bijvoorbeeld aan aannemers, opdrachtgevers, architecten, gemeenten, schade-experts etc.

Codex Advocatenkantoor kan jou in bouwrechtzaken adviseren en bijstaan in procedures bij de rechtbank of de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA).

Codex Advocatenkantoor staat zowel ondernemers als particulieren bij.

Bouwrecht

Wat valt er onder het bouwrecht?

 • Koop-/aannemingsovereenkomsten
 • Vordering schadevergoeding en verweer tegen schadeclaims
 • Wabo en omgevingsvergunningen
 • Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Kwesties rondom meer- en minderwerk en garanties
 • Opstellen van (aannemings)overeenkomsten
 • Schade (bijv. bouwschade, vertragingsschade etc.)
 • Aansprakelijkheid voor bouwstoffen en hulppersonen
 • Geschillen over oplevering
 • Openstaande facturen
 • etc.
Bouwrecht
Meest voorkomende vragen

Meest voorkomende vragen in het bouwrecht

 • Ik ben bang dat mijn opdrachtgever niet kan betalen, wat kan ik doen?
 • Mag je als aannemer het werk stilleggen als je facturen niet worden betaald?
 • Hoe kan ik mijn onderaannemer aansprakelijk stellen?
 • Mijn opdrachtgever wil het meerwerk niet betalen, wat nu?
 • Mijn opdrachtgever betaalt de factuur niet, wat nu?
 • Ben ik aansprakelijk voor voorgeschreven bouwstoffen?
 • Wie kan ik aansprakelijk stellen voor bouwschade?
 • Mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning is afgewezen, wat nu?
 • Ik heb schade geleden door de aannemer, wat kan ik doen?
Meest voorkomende vragen

Vrijblijvende afspraak met Codex Advocatenkantoor