Bestuursrecht

Wat is bestuursrecht

In het bestuursrecht gaat het om de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Denk aan gemeenten, provincies en ministeries. Vaak nemen deze overheidsinstanties beslissingen die invloed op jouw onderneming hebben. Een bestemmingsplan kan wijzigen, een vergunning kan geweigerd worden, jouw onderneming krijgt een dwangsom opgelegd of wellicht moet je jouw onderneming sluiten. Ook kan het zijn dat je schade hebt opgelopen doordat de gemeente besluiten heeft genomen waardoor jouw onroerende zaak minder waard wordt, jouw woongenot vermindert of je inkomen misloopt.

Codex Advocatenkantoor staat zowel ondernemers als particulieren bij.

Bestuursrecht

Aan wat voor zaken kun je denken?

 • Vergunningsaanvragen
 • Bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van de overheid
 • Procedures over planschade
 • Zienswijzenprocedure (reactie op een plan of besluit dat de overheid wil nemen)
 • Uitkeringen en toeslagen (zie pagina sociale zekerheidsrecht)
 • etc.
Bestuursrecht
Meest voorkomende vragen

Meest voorkomende vragen bestuursrecht

 • Ik lijd omzetschade als gevolg van werkzaamheden door de overheid, wat kan ik doen?
 • Mijn buren willen verbouwen. Ik heb hiertegen bezwaar, wat kan ik doen?
 • Ik ben het niet eens met een besluit dat de gemeente of andere overheidsinstantie heeft genomen, wat kan ik doen?
 • Mijn vergunningsaanvraag is afgewezen, wat kan ik doen?
 • Mijn horeca gelegenheid is in opdracht van de gemeente gesloten, wat kan ik doen?
 • Mijn vergunning is ingetrokken, wat nu?
 • Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid?
 • Mijn pand is in waarde verminderd door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan. Hoe kan ik schade vorderen?
Meest voorkomende vragen

Vrijblijvende afspraak met Codex Advocatenkantoor