Arbeidsrecht

Wat is arbeidsrecht

Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen een werkgever en werknemer. Van een werkgever-werknemer relatie is sprake wanneer iemand door middel van een arbeidsovereenkomst zich ertoe verbindt om onder het gezag van de werkgever te werken. Dit is uiteraard in ruil voor loon. Arbeidsrecht is nodig om de rechten van de werknemer en de werkgever te beschermen.

Codex Advocatenkantoor treedt op voor zowel werknemers als werkgevers.

Werknemers

In de meeste werkbetrekkingen heb je weinig direct te maken met de juridische aspecten van jouw arbeidsovereenkomst. Toch zijn er een groot aantal rechten (en plichten) vastgelegd in de wet, waar je misschien geen weet van hebt, maar die wel voor je van belang kunnen zijn. Je kunt een advocaat raadplegen als je twijfelt of je wel krijgt waar je recht op hebt.

Vooral als jij en jouw werkgever het oneens zijn, kan het goed zijn om te weten wat jouw rechten en plichten zijn. Codex Advocatenkantoor kan jou hierin juridische bijstand bieden.

Werkgevers

Een arbeidsrecht advocaat is er niet noodzakelijk alleen om de belangen van werknemers te behartigen. Ook jij als werkgever kan gebruik maken van onze diensten.

Ondernemen brengt risico’s met zich. Risico’s kun je voorkomen door preventieve stappen te nemen. Iedere risico is met de gepaste juridische bijstand te managen. Codex Advocatenkantoor kan jou hierbij adviseren, begeleiden en als het nodig is procederen.

Arbeidsrecht
Arbeidsrecht

Aan wat voor zaken kun je denken?

 • (Opstellen) arbeidsovereenkomst, personeelshandboek en arbeidsvoorwaarden
 • Proeftijd
 • Vakantie en verlof
 • loongeschillen
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Schorsing (non-actiefstelling)
 • Ziekte en re-integratie
 • Ontslagrecht (ontslag op staande voet, opzegging, ontbinding)
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Transitievergoeding en billijke vergoeding bij ontslag
 • Gevolgen fusie en bedrijfsovernames
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Werkgevers)aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen
 • CAO-recht
 • Medezeggenschapsrecht (ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging)
Arbeidsrecht
Arbeidsrecht

Waarom een arbeidsrecht advocaat inschakelen?

 • Je maakt als werknemer kans op een betere ontslagregeling onder gunstigere voorwaarden en/of een hogere ontslagvergoeding.
 • Bij onderhandelingen kan een advocaat argumenten in jouw voordeel vinden waar je zelf misschien niet aan denkt. Dit geldt voor zowel werkgevers als werknemers.
 • Het inschakelen van een advocaat geeft werknemers een veel betere kans om de WW-uitkering zeker te stellen. Ook bij wederzijds goedvinden moet de overeenkomst juridisch in orde zijn voor het recht op een WW-uitkering.
 • Voor werkgevers geldt dat de kans op een succesvolle ontbindingsprocedure bij de rechtbank groter is als een arbeidsrechtadvocaat bij het dossier betrokken is. Ook het treffen van een schikking (vaststellingsovereenkomst) verloopt vaak sneller dan zonder een arbeidsrechtadvocaat.
Arbeidsrecht
Meest voorkomende vragen

Meest voorkomende vragen arbeidsrecht

 • Hoe kan ik mijn (zieke) werknemer ontslaan?
 • Mag ik mijn werknemer schorsen?
 • Mag ik het rooster van mijn werknemer wijzigen?
 • Mag ik mijn werknemer verplichten een coronatest te doen?
 • Mag ik mijn werknemer verplichten een QR-code te laten zien?
 • Hoe kan ik ontslag nemen met behoud van WW-rechten?
 • Kan ik mijn ontslag aanvechten?
 • Wat kan ik eisen in een vaststellingsovereenkomst?
 • Mag ik mijn vakantieaanvraag intrekken?
 • Moet ik een vaststellingsovereenkomst tekenen?
 • Kan een vaststellingsovereenkomst ontbonden worden?
 • Mag mijn baas mij ontslaan als ik ziek ben?
 • Mag mijn baas mijn leaseauto afnemen?
 • Mag mijn baas mijn vakantie aanvraag afwijzen?
 • Mag mijn baas mij verplichten op kantoor te werken?
 • Mag mijn baas mij verplichten een coronatest te doen?
 • Mag mijn baas mij verplichten een QR-code te laten zien?
 • Mag de bedrijfsarts vragen of ik ben gevaccineerd?
Meest voorkomende vragen

Vrijblijvende afspraak met Codex Advocatenkantoor